Користувача угода

Ця Угода користувача здійснює регулювання відносин між власником complex-dent.com.ua (Далі за текстом Комплекс Дент або Адміністрація) та користувачем даного сайту.

Використовуючи сайт, Ви автоматично погоджуєтесь з усіма положеннями цього документа. В іншому випадку Вам слід закрити сайт.

Права та обов’язки сторін

Користувач може:

 • Шукати та отримувати інформацію на сайті;
 • Копіювати відомості на інші веб-ресурси, вказуючи джерело;
 • Застосовувати інформацію сайту у своїх особистих некомерційних цілях.

Комплекс Дент може:

 • створювати, змінювати, анулювати правила;
 • обмежувати доступ до інформації на сайті;
 • створювати, змінювати, видаляти різноманітну інформацію.

Користувач бере на себе зобов’язання:

 • не порушувати функціональність та працездатність сайту;
 • не застосовувати скрипти (програмні засоби) для автоматизованого збору відомостей та/або
 • взаємодії з Сайтом, а також його Сервісами.

Комплекс Дент бере на себе зобов’язання:

 • підтримувати працездатність, функціональність та стабільність сайту за винятком ситуацій, коли досягнення цього завдання стає неможливим з причин, які не залежать від адміністрації.

Відповідальність сторін

 • Комплекс Дент не несе відповідальності за повноту та достовірність відомостей, скопійованих з інших джерел;
 • Комплекс Дент не несе відповідальності за послуги, які надаються третіми особами;
 • при форс-мажорній ситуації Комплекс Дент не дає гарантій збереження відомостей, розміщених Користувачем, та безперебійності функціонування сайту.