Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності особистісних даних (скорочено і далі за текстом – ЛД) поширює свою дію щодо всієї інформації, опублікованої на веб-ресурсі: complex-dent.com.ua (далее по тексту – Сайт). Ці дані суб’єкти мають можливість отримати про Користувача у процесі використання ним Сайту, сервісів, а також програм та продуктів.
Користуючись сервісами Сайту, Користувач повністю погоджується з цією Політикою. В іншому випадку Відвідувачу слід відмовитись від використання Сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до цієї Політики ЛД Користувача вважаються:

1.1.1. Дані, вказані відвідувачем у процесі реєстрації (створення облікового запису, запис на прийом) або під час використання Сервісів. Інформація, яка є обов’язковою для надання Сервісів, додатково позначається. Інші дані Відвідувач вказує на власний розсуд.

1.1.2. Відомості, що автоматично передаються сервісам Сайту при їх застосуванні за допомогою наявного на пристрої відвідувача ПЗ. До цієї категорії входить IP-адреса, cookie, дані про браузер Користувача, час доступу до різних сервісів, адреси сторінок, що відвідуються, і т.д.

1.1.3. Ця Політика поширює свою дію лише на Сайт. Сайт знімає відповідальність за сторонні ресурси, на які Користувач може потрапити через посилання, опубліковані на Сайті. У цьому документі застосовуються такі ключові терміни та поняття:

автоматизована обробка ЛД – передбачає обробку зазначених відомостей у вигляді обчислювальної техніки;

блокування ЛД – припинення обробки особистих даних;

інформаційна система ЛД – комплекс наявних у БД особистих даних, а також інформаційних технологій та технічних інструментів, які забезпечують їхню обробку;

знеособлення ЛД – дії, що забезпечують відсутність можливості встановити без застосування додаткових відомостей належність ЛД конкретному суб’єкту;

обробка ЛД – дію (операція) чи комплекс процесів (операцій), які виробляються із застосуванням засобів автоматизації чи його застосування з ЛД. До цієї категорії входять збирання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, а також уточнення, вилучення, застосування, передача, знеособлення, блокування, видалення, знищення ЛД;

ЛД – будь-які відомості, які відносяться прямо чи опосередковано до конкретної чи визначеної людини (суб’єкту ЛД);

Надання ЛД – події, спрямовані на розкриття ЛД конкретній особі чи колу осіб;

розповсюдження ЛД – дії, спрямовані на розкриття ЛД невизначеної кількості осіб (передача ЛД) або на ознайомлення з ЛД необмеженого кола осіб. До цієї категорії входить оприлюднення ЛД в ЗМІ, публікація в інформаційно-телекомунікаційних мережах чи надання доступу до ЛД іншими способами;

Транскордонна передача ЛД – передача ЛД на територію іншої країни, органу влади зарубіжної країни, іноземця або зарубіжної компанії.

Знищення ЛД – дії, що забезпечують відсутність можливості для відновлення змісту ЛД в інформаційній системі ЛД та (або) знищення матеріальних носіїв ЛД.

«Cookies» — фрагмент даних, який надіслано сервером і зберігається на пристрої користувача. Cookies web-клієнт або web-браузер щоразу відправляє web-серверу в HTTP-запиті у процесі відкривання сторінки сайту.

«IP-адреса» — мережна адреса вузла в мережі, сформованій згідно з протоколом IP.

Застосування відвідувачами Сайту передбачає згоду з цим документом. В іншому випадку Користувачеві потрібно припинити застосування Сайту.

2. УМОВИ ОБРОБКИ ЛД КОРИСТУВАЧІВ ТА ЇХ ПЕРЕДАЧІ третім особам

2.1. Сайт здійснює зберігання ЛД Користувачів згідно з внутрішніми регламентами сервісів.

2.2. Стосовно ЛД Користувача гарантується збереження їхньої конфіденційності. Винятком є ​​добровільне надання Відвідувачем відомостей про себе. У процесі застосування деяких сервісів Відвідувач дає згоду загальнодоступність певної частини його ЛД.

2.3. Сайт має право передати ЛД Відвідувачів третім особам у таких випадках:

2.3.1. Користувач погодився на такі дії.

2.3.2. Передача потрібна для застосування Відвідувачем конкретного сервісу або для реалізації угоди чи договору з Відвідувачем.

2.3.4. Передача передбачена вітчизняним чи іншим застосовним законом у рамках закріпленої українським законодавством процедури.

2.3.5. Під час продажу Сайту до нового власника переходять зобов’язання щодо дотримання умов цього документа.

2.4. ЛД користувача обробляються без обмеження терміну всіма законними методами, зокрема. в інформаційних системах ЛД із застосуванням засобів автоматизації або без них.

2.5. Якщо ЛД втрачаються або розголошуються, Адміністрація Сайту повідомляє Користувача про це.

2.6. Керівництво Сайту використовує організаційні, а також технічні засоби для захисту ЛД Відвідувачів від незаконного чи випадкового доступу, знищення, зміни, розповсюдження та інших протизаконних дій третіх осіб.

2.7. Керівництво сайту не опрацьовує спеціальні категорії ЛД, які стосуються расової чи національної приналежності, політичних уподобань, релігійних чи філософських позицій, стану здоров’я, а також інтимного життя суб’єктів ЛД.

2.8. Адміністрація сайту не здійснює обробку біометричних ЛД.
2.9. Керівництво сайту не здійснює транскордонну передачу ЛД.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач повинен:

3.1.1. Надати відомості про ЛД, які потрібні для використання Сайту.

3.1.2. Здійснювати оновлення, доповнення наданих відомостей про ЛД за їх зміни.

3.2. Адміністрація Сайту бере на себе зобов’язання:

3.2.1. Застосовувати отримані відомості тільки для завдань, зазначених у цьому документі.

3.2.2. Зберігати ЛД у таємниці, не розголошувати їх без письмового дозволу Користувача, не продавати, обмінювати, публікувати чи розголошувати отримані ЛД Користувача. Винятки із цього правила закріплені у цьому документі.

3.2.3. Використовувати запобіжні заходи, щоб захистити конфіденційність ЛД Користувача відповідно до порядку, який найчастіше застосовується для подібних відомостей у діловому обороті.

3.2.4. Блокувати ЛД, які належать до конкретного Користувача, після звернення або запиту Користувача або законного представника Користувача або уповноваженого органу на час перевірки при встановленні неправдивих ЛД або неправомірних дій.

3.2.5 Зберігання ЛД

 • ЛД суб’єктів можуть оброблятися та зберігатися на паперових носіях або в електронному форматі.
 • Зберігання ЛД, зафіксованих на папері, здійснюється в шафах або приміщеннях, які замикаються і мають обмежене право доступу.
 • Зберігання ЛД, що обробляються із застосуванням засобів автоматизації, проводиться у різних папках (вкладках).
 • Не можна зберігати та розміщувати документи, які містять ЛД, у відкритих ресурсах.
 • зберігання ЛД у форматі, який дає можливість встановити суб’єкта ЛД, проводиться не довше, ніж цього вимагають завдання їх обробки. ЛД знищуються після досягнення завдань обробки або при втраті необхідності в їх досягненні.

3.3. Знищення ЛД

 • документи (носії), що містять ЛД, знищуються за допомогою спалення, дроблення, хімічного розкладання та іншими ефективними способами. Для знищення паперових документів використовується шредер.
 • Знищення ЛД на електронних носіях відбувається за допомогою стирання або форматування.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Керівництво Сайту, яке не виконало власні зобов’язання, несе відповідальність за втрати, які зазнав Користувач через неправомірне застосування ЛД згідно з українськими законами.

4.2. При втраті або розголошенні конфіденційних відомостей Адміністрація Сайту не може бути притягнута до відповідальності, якщо зазначені дані:

4.2.1. Були громадським надбанням ще досі їх втрати чи розголошення.

4.2.2. Були отримані від третіх осіб до моменту їх отримання Адміністрацією Сайту.

4.2.3. Розголошені за згодою Користувача.

4.2.4. Працівникам, які допущені до обробки ЛД, суворо заборонено:

 • повідомити ЛД суб’єктам, які не мають права доступу до них.
 • формувати невраховані копії документів, які містять ЛД.
 • залишати документи, які містять ЛД, без нагляду.
 • залишати приміщення, попередньо не розташувавши документи з ЛД у спеціальні шафи, що закриваються.
 • виносити документи, які містять ЛД, з приміщень без необхідності.

5. Вирішення суперечок

5.1. До моменту звернення до судових органів із позовними вимогами щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем та Адміністрацією Сайту, обов’язковою вимогою виступає пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо вирішення існуючого конфлікту в добровільному порядку).

5.2. Одержувач претензії протягом 15 календарних днів з моменту отримання претензії письмово інформує заявника претензії про підсумки розгляду отриманої претензії.

5.3. У разі відсутності компромісу суперечка передається на розгляд до судових органів згідно з чинним українським законодавством.

5.4. До цього документу та відносин між Користувачем та Керівництвом Сайту застосовуються чинні українські закони.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цього документу без згоди Користувача.

6.2. Оновлений документ набирає чинності після його публікації на Сайті, якщо інше не передбачено його оновленою версією.

6.3. Усі пропозиції або питання щодо цього документа можна задати за телефоном +38(068)-50-40-659

6.4. Діюча Політика конфіденційності опублікована тут.